Vi hadde håpet at energiprisene ville stabilisere seg gjennom høsten, noe som har gjort at vi har holdt vårt energi og miljøtillegg stabilt. Til tross for en kortvarig nedgang i energiprisene har de fortsatt å øke, og er spådd høye gjennom hele Q1 2023.
Vi beklager å måtte gjøre denne justeringen, men vi ser vi oss dessverre nødt til å øke vårt energi og miljøtillegg med 2.6 % fra 1.1.2023. Tillegget forblir begrenset oppad til kr 2 500 per ordre.

Vi håper på forståelse for dette, og vi ser frem til dagen vi kan skru tillegget ned igjen.