Her kommer noen gode nyheter for de som mener lesing er bra for utviklingen av barns evne til å lære, fokusere og utføre aktiviteter på egenhånd. I en ny stor studie, delt av two sides, kommer det frem at trykk er mer populært blant barn og har høyere troverdighet blant foreldre enn man først trodde.

Trykte medier kommer ut på topp

Studien viser at 96% av barn ser på filmer, videoer og serier flere ganger i uken, men kanskje mer overraskende er at 72% leser en bok, magasin eller tegneserie ukentlig. Studien viser også at trykte medier har høy troverdighet hos barnas foreldre, med over 80% som mener at deres barn kan få ny kunnskap fra trykte bøker og magasin, sammenlignet med 60% for TV og streamingtjenester. Foreldrene mener også at trykte medier stimulerer kreativiteten og fremmer alenelek. Foreldrene mener derfor at trykte medier kommer ut på topp.

Studien ble gjort av Kinder Medien Monitor som har intervjuet foreldrene til over 2 000 barn i alderen 6 til 13 år i Tyskland. Funnene som ble gjort er spesielt interessant med tanke på at vi lever i en tid hvor mange tror unge mennesker bare liker å scrolle på telefonen og se passivt på tv.

Vi leser bedre på papir

Studien til Kinder Medien Monitor støtter oppunder en annen studie presentert av intergraf som avslører at konsentrasjonen vår er mye høyere når vi leser på papir enn på skjerm. Vi får også en dypere forståelse av materialet, bedre ordforråd og det er enklere å huske det vi har lest.

Hjernen vår er et kognitivt system, det vil si at den behandler informasjonen om sanseinntrykk, minner, tanker og språk. Når vi leser, involverer vi synet, berøring og lukt, samtidig som vi stimulerer bevisstheten, språket og forestillingsevnen vår. Det er derfor ikke like krevende for hjernen å prosessere informasjon på papir, som på skjerm, særlig når leseren er under tidspress. Det er heller ikke like fysisk krevende for oss å lese på papir. Papir er derfor det klart beste mediet for lesing av lengre tekster. Særlig når du skal forstå og huske innholdet.

En annen utfordring ved å lese på skjerm under tidspress er at leseren selv er under oppfatning av å forstå materielt godt. Dette fører til at mange skumleser på skjerm som igjen bidrar til dårligere konsentrasjon. Forstyrrelser i form av tekstmeldinger og nye venneforespørsler/kommentarer, gjør heller ikke konsentrasjonen bedre.

Den dårligere forståelsen en får av å lese digitalt, sammen med forstyrrelser, bidrar også til at leseren lever seg mindre inn i teksten og opplever derfor mindre sympati med personene de leser om.

Behold papir i skolen

Papir og skjerm innbyr til ulike former for bearbeiding av tekst, men av grunnene beskrevet i denne artikkelen er det derfor avgjørende å beholde papirbøkene i skolen. Hvis skolebøker byttes ut med digitale teknologier uten grundig utviklede digitale læringsverktøy og – strategier kan det føre til en tilbakegang i utviklingen av barns leseforståelse og begynnende ferdigheter i kritisk tenkning.