Bærekraftig CO2-kompensasjon gjennom Trefadder og World Land Trust

Merkur Grafisk jobber kontinuerlig med å begrense sitt eget CO2 fotavtrykk. Vi tar samtidig ansvar for å kompensere for vårt utslipp, ved å kjøpe CO2 kvoter hos Trefadder og World Land Trust.

Vårt arbeid og valg av kompensasjonsordninger bidrar til ny planting av skog i Norge og arbeid for å verne truet regnskog.

Begge kompensasjonsordningene bidrar til best mulig bærekraftig skogbruk og opptak av mest mulig CO2 via skogen.

Merkur Grafisk er stolte av jobben vi gjør og innsatsen vi legger ned for å kombinere gode leveranser, samtidig som vi fokuserer på viktig faktorer innen klima og miljøarbeid.

Ønsker du å lese mer om Trefadder og World Land Trust, klikk på logo under.

Trefadder. Planting av skog i Norge.
World Land Trust. Verner truet regnskog.