Merkur Grafisk er nå FSC sertifisert

FSC-sertifiseringen sikrer at skogprodukter som tømmer, trevirke og papir har blitt produsert i samsvar med strenge miljømessige, sosiale og økonomiske standarder. Sertifiseringen omfatter hele verdikjeden, fra skogbruk til foredling og distribusjon av trykksaker.

 

Hva er FSC?

FSC står for Forest Stewardship Council (Skogforvaltningsrådet på norsk), og et FSC-sertifikat er et sertifiseringsmerke som viser at tømmer eller treprodukter kommer fra bærekraftig skogbruk. FSC er en internasjonal non-profit organisasjon som arbeider for å fremme ansvarlig forvaltning av verdens skoger.

 

FSC-sertifiseringen sikrer at skogprodukter som tømmer, trevirke og papir har blitt produsert i samsvar med strenge miljømessige, sosiale og økonomiske standarder. Sertifiseringen omfatter hele verdikjeden, fra skogbruk til foredling og distribusjon av produkter.

 

For å oppnå FSC-sertifisering må skogbruksselskaper og andre involverte parter gjennomgå en vurderingsprosess utført av uavhengige tredjepartsorganer. Disse organene sjekker om skogforvaltningen oppfyller FSCs prinsipper og kriterier for bærekraftig skogbruk. Dette inkluderer hensyn til skogens biologiske mangfold, respekt for urfolks rettigheter, vern av sårbare økosystemer og bærekraftig bruk av skogressurser.

 

Når et produkt er FSC-sertifisert, kan det bære den karakteristiske FSC-logoen. Dette gir forbrukerne muligheten til å velge produkter som støtter bevaring av skoger og ansvarlig skogbruk. FSC-sertifiseringen er anerkjent internasjonalt og brukes av mange selskaper og organisasjoner for å fremme bærekraftige praksiser innen skogbruk og treforedling.