Merkur Grafisk og Bokbinderiet Johnsen har gjennom flere tiår vært trofaste og gode produsenter av bøker til det norske markedet, men har de senere årene sett behov for å effektivisere driften for å kunne stå godt rustet i konkurransen med utenlandske aktører.

– Gjennom den siste tiden har vi jobbet godt sammen for å avdekke markedets ønsker og behov kombinert med hva som praktisk og økonomisk kan være mulig å få til av bokproduksjon i Norge, sier Kjetil Sjøeng, daglig leder i Merkur Grafisk.

Som et resultat av dette kan de to selskapene nå annonsere at Merkur Grafisk overtar eierskapet til Bokbinderiet Johnsen AS.

– Vi er svært glade for å lansere en løsning som sikrer videre bokproduksjon i Norge, og at vi sammen med Merkur Grafisk kan utvikle en av Europas mest effektive bokproduksjonsenheter over de neste årene, sier Nils Alfred Johnsen, daglig leder i Bokbinderiet Johnsen. Han legger til at bokbinderiet fortsatt vil betjene alle andre trykkerier på lik linje som før.

Samtidig med overtakelsen av Bokbinderiet Johnsen vil Merkur Grafisk også overta AIT Grafisk og Julius & Ørenberg Bokbinderi. – Dette gir oss enda mer komplementær spisskompetanse, spesielt innen bok-produksjon, sier Sjøeng, og utdyper at hovedmålene med disse grepene er å:

  • Samle all nødvendig kompetanse rundt bokproduksjon i ett selskap
  • Samle alt nødvendig produksjonsutstyr på ett sted
  • Samle alle fagenheter og spisskompetanse i én organisasjon

Selskapene vil bli samlokalisert i et nytt bygg sentralt nær Oslo med innflytting i løpet av 2025, der også Printing AS vil få plass.

– Vi ønsker å samle alle produksjonsenhetene i Merkur Gruppen under ett tak, og samlet vil Merkur Grafisk, Printing, Bokbinderiet Johnsen, AIT Grafisk og Julius & Ørenberg bokbinderi fremstå som Norges mest moderne, kompetente og komplette grafiske produksjonsenhet, sier Erik Harg, daglig leder i Merkur Gruppen.

– Denne produksjonsenheten vil kunne levere alt av storformats-, print- og trykk-produksjoner med tilhørende ferdiggjøring innen en rekke segmenter som bøker, magasiner, retail, interiør & dekor, messer og konferanser, samt design, ombrekking, markedsportaler og integrasjoner, utfyller Sjøeng.

Merkur Grafisk har Svanemerket og er både FSC- og Miljøfyrtårn-sertifisert, i tillegg til å være eneste trykkeri i Norge med ClimateCalc-sertifikat for beregning av karbonfotavtrykk på hver eneste produksjon. De andre selskapene i strukturen har også flere av sertifiseringene, og vil fremover samkjøre styrings- og ledelses-systemer for å sikre sertifisering av alle deler av produksjonen. –

Dette bidrar også til at vi gir eksisterende og nye kunder mulighet til å kunne få alle sine grafiske produksjoner levert på en effektiv, trygg og god måte, hvor kvalitet, miljø, karbonfotavtrykk og bærekraft vil være ivaretatt på beste måte, avslutter Sjøeng.

Om Merkur Grafisk

er et av de mest solide og velrennomerte grafiske produksjonsvirksomhetene i Norge, med snart 100 års historikk og en stor bredde i både kompetanse og produksjonsutstyr. Merkur Grafisk har ca 45 ansatte og omsatte for 126 MNOK i 2022.

Om Bokbinderiet Johnsen

Bokbinderiet Johnsen er Norges eneste industrielle bokbinderi. Bedriften har 30 dyktige fagfolk som holder til i Skien. Bokbinderiet har noe av det mest moderne og effektive utstyret som finnes på markedet og kan produsere de fleste typer bokinnbindinger i opplag fra 5 til 20 000 stk. Selskapet omsatte i 2022 for 40 MNOK.

Om AIT Grafisk

AIT Grafisk har Norges mest moderne og kostnadseffektive linje for digitalproduksjon av bøker, hefter, rapporter, magasiner o.l. og leverer daglig bok- og boklignende produkter til ledende norske forlag, offentlige og private organisasjoner og høyskolemiljøer. Selskapet har 11 ansatte og omsatte i 2022 for 23 MNOK.

Om Julius & Ørenberg bokbinderi

Julius Ørenberg Bokbinderi er et bokbinderi som innehar høy fagkunnskap om både tradisjonelle og moderne bokbindingsteknikker. Virksomheten holder til på Frysja i Oslo, og består i dag av 6 kreative bokbindere med lang fartstid i faget. Bedriften utfører blant annet innbinding av bøker og tidsskrifter, samt reparasjon og restaurering av gamle bøker. Selskapet omsatte for 6 MNOK i 2022.

Om Merkur Gruppen

Merkur Gruppen omfatter Merkur Grafisk og Printing, samt design- og reklamebyrået Gjerholm og Merkur Eiendom. Merkur Gruppen står for felles ressurser og strategisk utvikling av selskapene i gruppen.

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Kjetil Sjøeng
Daglig leder
Merkur Grafisk AS

M: 902 50 755
E: kjetil@merkurgrafisk.no