Du har nå lastet ned filene og pakket ut zip-folderen. I mappen finnes det undermapper med fire typer filer. Filene henger nøye sammen og må plasseres på rett plass og/eller importeres før de automatisk dukker opp i programmene dine.

 1. Fargeprofiler (.ICC)
 2. Farge-oppsett (.CSF)
 3. Forhåndsvisning-oppsett (.PSF)
 4. PDF-eksport (.JOBOPTIONS)

Hva skjer om jeg ikke bruker riktig profil eller PDF/X?

 • Dersom du leverer PDF/X vil vi benytte din vedlagte output intent profil som kildeprofil før konvertering til korrekt profil.
 • Dersom du ikke leverer PDF/X eller innbakte profiler vil vi anta at kildeprofil er ISO Coated V2 (FOGRA39) før konvertering til korrekt profil.

Plassering av filer

Mac OSX
 • Finder: Macintosh HD/ Bibliotek/ Application Support/ Adobe/ Color/ Profiles: ICC-Profiler
 • Finder: Macintosh HD/ Bibliotek/ Application Support/ Adobe/ Color/ Settings: CSF-filer
 • Finder: Macintosh HD/ Brukere / BrukerXX / Bibliotek/ Application Support/ Adobe/ Color/ Proofing: PSF-filer
  NB: For å komme til Bruker/bibliotek, gå til Finder og «Gå» menyen. Hold inn «alt» knappen. Bruker biblioteket blir synlig i menyen.
 • Indesign: File meny: Adobe PDF Preset: Define…: Load: Pek på Joboptions-filen
Windows 32Bit
 • Utforsker: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Color\Profiles:  ICC-Profiler
 • Utforsker: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Color\Settings:  CSF-Filer
 • Indesign: File meny: Adobe PDF Preset: Define…: Load: Pek på Joboptions-filen
Windows 64Bit
 • Utforsker: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Color\Profiles:  ICC-Profiler
 • Utforsker: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Color\Settings:  CSF-Filer
 • Indesign: File meny: Adobe PDF Preset: Define…: Load: Pek på Joboptions-filen

Synkronisering i Adobe Bridge

Adobe Bridge lar deg synkronisere alle Adobe programmene slik at farge-oppsettet blir likt. Det gjøres fra Edit menyen og Color Settings.

Adobe Bridge