Fargestyring i Adobe CS kan kanskje virke litt uforståelig, men dersom man forstår prinsippene ved generell ICC-fargestyring er det ikke så vanskelig allikevel. I kategorien om InDesign og Adobe CS får vi lære litt om veien til en trykklar PDF/X fil.

Artiklene baserer seg på filene du kan laste ned her.

Farger styres med ICC-profiler. Slike profiler beskriver en enhets farge-egenskaper. Farger i Adobes CS baseres på de valgene vi gjør i Color Settings.

Color Settings & Policies

Når vi oppretter et nytt InDesign-dokument vil dokumentet bli tildelt den ICC-profilen du har i Color Settings og de valgene du har gjort der. ICC-profilene bakes inn i InDesign-dokumentet og brukes for å vise deg hvordan dine farge-verdier ser ut. Har vi feil ICC-profil i InDesign-dokumentet vil altså fargene dine avvike fra sluttresultatet. Det er med andre ord svært viktig at vi ser over Color Settings før vi oppretter et dokument. (Har du feil ICC-profil for ditt dokument kan det endres i Edit-Assign Profiles eller i dialogruten som kommer når du åpner et dokument med feil ICC-profil eller politikk). Når vi har lastet ned og installert .ICC og .CSF filene kan vi ta dem i bruk for alle Adobe CS programmene samtidig i Adobe Bridges meny;Edit-Creative Suite Color Settings.

Preserve Numbers

Alle de ferdige standard-innstillingene i Adobe CS har valget, «Preserve Numbers» aktivert og vi får da en hengelås over CMYK-fargene (med «Preserve Numbers» menes det, behold de numeriske CMYK-verdiene). Dette betyr kort fortalt at alle kildeprofiler for CMYK-objekter vil bli ignorert og istedet tildelt InDesign-dokumentets ICC-profil. «Preserve Numbers» er ofte omtalt som «safe» fra gammel CMYK-tankegang. Med denne funksjonen blir det umulig å gjøre en korrekt konvertering av CMYK-bilder under PDF-eksport. Merkur-Trykks CSF-fil er derfor stilt inn til å beholde kildeprofiler for både RGB og CMYK-elementer. Om du vil konvertere er opp til deg.

Profile or Policy mismatch

Dersom et dokument er opprettet med andre valg enn slik .CSF-filen er stilt inn vil du bli varslet om at dokumentet ditt avviker fra innstillingene dine.
I dialogen for CMYK-farger tildeler vi f.eks profilen, «ISO Coated V2 300% (ECI)» for bestrøket papir. Vi velger også her Enable All Profiles. Dersom vi ikke gjør dette siste valget vil ikke CMYK-bildenes kildeprofiler bli brukt og vi vil med andre ord miste kontrollen over fargene våre. Enable All profiles tillater oss å bruke de monterte bildenes kildeprofiler og åpner med andre ord for en korrekt konvertering. Alle CMYK-farger er nå klar for konvertering. De samme valgene gjøres i RGB-dialogen