• Dersom du leverer PDF/X vil vi benytte din vedlagte output intent profil som kildeprofil før konvertering til korrekt profil.
  • Dersom du ikke leverer PDF/X eller innbakte profiler vil vi anta at kildeprofil er ISO Coated V2 (FOGRA39) før konvertering til korrekt profil.