Adobes Portable Document Format (PDF) har etterhvert blitt ISO-standardisert.
Til trykkindustrien har vi fått et undersett med navn PDF/X. «Standard PDF» kan inneholde mye informasjon som ikke er relatert til trykkindustrien. Eksempler på dette er aktive effekter som lyder, kommentarer, signaturer osv. Merkur Grafisk følger standardene og lager Joboptions-filer hvor alle innstillinger er gjort tilgjengelig for nedlasting.

PDF/X regler

I PDF/X er det satt noen regler for å unngå lite trykkervennlige PDF-filer. Her er noen av dem:

  • Fonter må være innbakt
  • RGB må være kalibrert
  • Det må være spesifisert hvordan du har vurdert dine farger (Output Intent)
  • Mediabox (hele dokumentet), trimbox (netto format) og bleedbox (ved utfallende trykk) må være definert
  • Eventuelle kommentarer kan kun ligge utenfor bleedbox og samtidig innenfor mediabox
  • Filen kan ikke passordbeskyttes

Acrobat Output Preview (forhåndsvisning)

Når vi har generert en PDF fil kan vi i Acrobat Pro se at filen har fått sin Output Intent slik at fargene vises riktig og slik at neste ledd i produksjonsprosessen og automatiserte systemer kan se hvordan nettopp du har vurdert dine farger. Vi åpner verktøyet, «Output Preview» fra menyen Advanced/Print Production/Output Preview. Ved å huke av for «Simulate Paper Color» får vi også her den samme softproofen som vi har hatt i Photoshop, Illustrator og InDesign tidligere i prosessen.