Siden InDesign CS2 har vi kunnet jobbe med RGB-bilder på en god måte. Det er mange fordeler ved å beholde bildene i sitt opprinnelige fargerom og ganske få fordeler ved å ha en egen CMYK-versjon.

Når vi jobber med større fargerom enn enheten vi skal produsere på er det svært viktig å forhåndsvise hvordan resultatet blir. Adobe RGB (1998).icc og sRGB IEC61966-2.1.icc er eksempler på fargerom vi får ut av digitale kameraer. Disse er langt større enn f.eks en CMYK-basert trykkmaskin og en tilpasning må til. Fargetilpasnings-metoder (Render intents) og forhåndsvisning (softproofing) hjelper oss med å oppnå forutsigbarhet.

Grafikk import og tilpasningsmetoder

Når vi importerer et bilde i InDesign velger vi tilpasningsmetode i importdialogen (huk av for Show Import options). Dersom vi ikke bevisst gjør et valg vil den metoden som er definert i Color Settings bli brukt. Vi kan også endre metode for et allerede plassert bilde (høyreklikk:Graphics/Image Color Settings) eller generellt for hele dokumentet i Edit/Assign Profiles (merk at «Document Render Intent» hele tiden er «Color Settings Render Intent». Det er altså ikke bygd inn i dokumentet, men styrt av Color Settings). Disse valgene blir brukt ved forhåndsvinsing og ved en eventuell konvertering.

Forhåndsvisning (Softproofing)

I vurderingen av farger er det viktig at vi utnytter forhåndsvisning-verktøyet for hva det er verdt. Det kalles Softproof og finnes i både Photoshop, Illustrator og InDesign. Det lar oss simulere en utenhets farge-egenskaper og gir oss med andre ord forutsigbarhet. Med softproofing aktivert vil du raskt oppdage at de fleste bilder har godt av å bli lysnet og saturert noe mer enn hva det ser ut som uten simuleringen. Dette er ofte nøkkelen til friske og rene farger.
Under menyen View/Proof Setup/Custom velger vi ICC-profilen som skal simuleres og huker av for «Simulate Paper Color». Her er noen forutsetninger for presis visning:

  • Skjermprofilen din være «ferskt» kalibrert og monitoren må ha et fargerom som dekker over hele det fargerommet som skal simuleres.
  • Unngå direkte lys inn mot monitoren (f.eks sollys), demp belysningen i rommet og unngå forstyrrende elementer rundt monitoren. En rød genser eller en post-it lapp kan være med å forstyrre betrakningen vår.
Farger på en skjerm vises gjennom et baklyst display, mens farger på papir vises når lys reflekterer papiroverflaten. To vidt forskjellige teknologier med andre ord. Både skjermer, farger og papir har hver sine toleranser og utfordinger.
Softproofing vil aldri være perfekt.
Uten simuleringMed simulering av ubestrøket papir