InDesign har god støtte for ICC-fargestyring på en litt uoversiktelig måte. Når vi skal konvertere farger med Indesign skiller vi mellom fargene tegnet gjennom f.eks palettene (swatches) og monterte bilder. Begge lar seg konvertere, men i to forskjellige prosesser.

Indesigns farger

Et typisk tilfelle der vi ønsker å konvertere InDesign-dokumentets farger er når vi oppdager at vi skal bruke en annen profil enn den som ble bakt inn da dokumentet ble opprettet. Vi har da to valg:

  • Tildele ny profil (assign): Tallverdiene forblir urørt – kuløren endrer seg.
  • Konvertere til ny profil (convert): Talleverdiene endres for å opprettholde kuløren slik den var tenkt.

De verdiene som gir en bestemt kulør under en ICC-profil gir ikke samme kulør under en annen, en konvertering må derfor til for å opprettholde det visuelle uttrykket som tiltenkt.
Begge endringene skjer fra InDesigns Edit-meny (Edit/Assign Profile… eller Edit/Convert to profile…)
(Tildeling av profil (assign Profile…) kan også gjøres i åpningsdialogen.

Dersom vi skal konvertere må vi vite hva vi gjør. Vi ønsker å endre farge-palettene våre, men vi ønsker ikke å endre svart tekst til fire farger. InDesigns farge-palett, [Black] er ment for tekst. Denne er satt til å trykke over alt annet (ikke spare ut) og den berøres ikke under en konvertering. En annen selvlagd farge i 100K vil konverteres og komme ut i fire farger.
Er du usikker kan det være lurt å kun tildele den nye profilen (assign profile…) og heller gjøre manuelle endringer dersom du føler at noen av fargene avviker for mye fra slik de var tiltenkt.

Konvertere bilder

InDesign kan konvertere både CMYK-bilder og RGB-bilder. Alt skjer under eksportering til PDF og i Output-fanen.
Merk at konvertering av CMYK-bilder ikke vil fungere dersom du bruker Preserve Numbers. Vi skiller mellom to valg:

Convert to Destination

Med «Convert to Destination» vil alt som ikke har samme kildeprofil som InDesign-dokument konverteres til det fargerommet du ber om under Destination. Så lenge dokumentets profil er det samme som den du konverter til er dette i orden. Bilder i RGB eller med feil CMYK-profil vil nå konverteres for å opprettholde kuløren slik den var under kilden.
Obs! Dersom du konverter til et annet fargerom enn det dokumentet ditt har vil alle InDesigns farger, også 100% svart konverteres og kommer ut i 4-farger. Det er ikke anbefalt å produsere svart tekst i flere farger. Det vil komme opp en gul varseltrekant for å advare deg mot dette.

Convert to Destination (Preserve Numbers) – anbefalt

Med dette valget vil InDesigns CMYK-verdier beholdes urørt. Dette gjelder ikke for bilder som har feil ICC-profil (en annen enn din målprofil), dersom vi ikke har Preserve Numbers aktivert i Color Settings. RGB- og CMYK-bilder med feil profil vil nå konverters for å opprettholde kuløren slik den var under kilden.
Dette er det «sikre» valget og slik Merkur Grafisk anbefaler.