Hva menes med standardisert trykk? Generelt om ISO 12647-2

Standard-farger ISO 12647-1: Parametere og betingelser ISO 12647-2: Ark- og rulloffset ISO 12647-3: Avisrotasjon ISO [...]