Grøset Trykk AS fusjoneres inn i Merkur Grafisk AS

Den 01.11.2019 ble Grøset Trykk AS fusjonert inn i Merkur Grafisk AS. De samme menneskene utfører stadig de samme oppgavene og alle leveranser håndteres som før. Ønsker du ytterligere informasjon om fusjonen kan du lese mer her eller kontakte oss.

Salgsmedarbeidere
Har du behov for å snakke med noen innen salg og prosjektledelse? Se vår kontakt liste

Design/Layout
Birgitte og Torunn er nå en del av Merkur Grafisk Design avdeling med nye epost adresser:
birgitte@merkurgrafisk.no
torunn@merkurgrafisk.no

Teknisk førtrykk
Merkurs førtrykk avdeling har allerede siden april 2018 håndtert filmottak og support. Benytt prepress@merkurgrafisk.no eller se vår kontaktliste for direkte kontakt. Filer sendes via Merkurs filoverføringssystem.

Regnskap
Har du regnskapsrelaterte spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på regnskap@merkurgrafisk.no

KONTAKT SALG
Filoverføring
Jeg ønsker mer informasjon