1927-1930 Gunnerus gt. 11

 • En ominnredet leilighet og 1 settemaskin, 1 liten trykkpresse uten pålegger og to små digler.
 • 2 ansatte
 • Omsetning: 26 071,- (1927)

Slik begynte det…
De to kollegaene Olaus Lund og Julius Jacobsen kjøpte A/S Merkur Bok- og Akcidenstrykkeri. Bedriften er første gang registrert den 6. september 1916. De nye eierene tok over 3. januar 1927.

1930-1935 Dronningens gt. 7

 • Gården i Gunnerus gt. rives, det flyttes inn på tidligere kjøkkenavdeling i det nedlagte hotell Victoria i Dronningens gt. 7.
 • 7 ansatte
 • Omsetning: 55 445,- (1931)

Storkonflikt og krisetider…..
Slagordet var «Alt i trykksaker». ca 100 kvm fordelt mellom en korridor. Oppvarming med koksovner. Bladet, Bærum-Organ for Bærum høyre ble utgitt to ganger i uken og var den største kunden. Fakturarer på kr 100,- ble nedbetalt med kr. 10,- pr uke i disse lavkonjunktur-tider.

1935-1942 Chr. Kroghs gt. 32

 • Gården i Dronningens gt. rives, det flyttes inn på 240 kvm i 5. etg i fine, nye lokaler. To nye Heidelberg digelautomater og nye Planeta sylinder. Krigen kommer, Olaus Lunde trår av. Bedriften er nå en ren familiebedrift med Juliuis Jacobsen som disponent og sønnen, Gunnar Jacobsen som daglig leder.
 • Omsetning: 71 328,- (1939)

En oppbyggingsperiode…
Av skade blir man klok, men sjelden rik. Tredje start på 8 år tærer på ressurser. Gunnar Jacobsen arbeider en periode i den tyske skriftstøperiet, Baursche Giesserei. Nye impulser og utvikling som reklame og aksidenstrykkeri. Alt så lyst ut frem til 9. april 1940, all industri stoppet i et halvt år. Neste påkjenning i 1942. Wehrmacht trengte lagerplass – lokalene ble beslaglagt.

1942-1945 Bygdøy Allé 23

 • Tyskerne tar over Chr. Kroghs gt. Nye mørke og lite egnete lokaler rekvideres. Sabotasje mot bygget skader trykkeriet sterkt. Full driftstans i 2 mnd. i 1945. Rasjonering, men sammensveising.
 • Omsetning: 169 142,- (1944)

Landet i krig…
Tyskerne styrer, rasjonering, rekvidering og lite produksjon fører til kampmot og stort samhold. Etter hvert viser det seg at bygningen blir en farlig arbeidsplass. Et bilverksted fikk Wehrmacht-oppdrag og bevæpnede soldater kontrollerer og forhindrer sabotasje. Søndag 19. desember 1943 kom en alvorlig påminnelse om krig. En båt lastet med ammunisjon eksploderer på Filipstad. Alle vinduer knuses og strøket omkring blåses ut. Et liv bak blendingsgardiner under tysk herredømme snur mot 1943. Man aner okkupasjon. Produksjon-stansen opphøres 19. mars 1945.

1945-1957 Chr. Kroghs gt 32

 • Slitt utstyr, ny maskin og et livlig bokmarked etter 5 år i okkupasjon. Vi produserer tidsskriftet Norges Utenrikshandel for Norges eksportråd som også blir vår største kunde i over 25 år.
 • Omsetning: 1,1 millioner (1957)

Gjennoppbyggingen tar til…
Kontakten med forlaget satte nye krav til kvalitet. Det ble kjøpt ny settemaskin, nye skrifter og enda en ny stor trykkpresse. Etter 30 år var en milepel nådd – omsetningen passerte 1 million. I 1956 ble firmanavnet endret til Mekrur Boktrykkeri A.S. Julius Jacobsens yngste sønn, Einar Jargum tar over  firmaets markedsføring og kundekontakt. Ekspanderingen krever større lokaler.

1957-1969 Mosseveien 40-42

 • Info: Fra å leie 240 kvm eier vi nå 2000 kvm. En 5. flytting. Tidsskrifter blir spesialområde og offset introduseres. 3. generasjon Dag Jcobsen starter i 1966.
 • Omsetning: 2 millioner

Utbyggingen fortsetter…
Maskinsetteri og håndsetteri ble ytterligere modernisert. Man hadde nå 5 store presser og 4 aksidensmaskiner. Ferdiggjøringen fikk sin første samlestifter. Tidsskrifter bli spesialområde og en annen trykkteknikk, Offset viste stor fremgang. I 1968 kjøpte vi vår første offsetmaskin. En forsiktig omskolering ble startet. Utvidelse av Mosseveien presset fram krav om ekspropriasjon. Vi får ny tomt i Stanseveien 9. I 1967 på Julius Jacobsens 80-års dag tok han det første spadestikk. Bygget skulle stå ferdig på ett år.

1969-1976 Stanseveien 9

 • 50 års-jubileum. Frimanavn endres til Merkur Trykk A.S Grafisk prouksjon. Nye lokaler, nye maskiner økte hastighet fra 2000 ark/t til 10 000 ark/t og i to farger samtdig!
 • Omsetning: 5,8 millioner (1976)

Boktrykkmetoden viker for offset…
Fredag 16. februar 1969 avsluttes arbeidet i Mosseveien. Over helgen i 16 minusgrader foregikk flyttingen. Mandag morgen var produksjonen i gang. For noen var dette 7. arbeidsplass i samme bedrift. Nye maskiner var kjøpt for levering i de nye lokalene, de gamle ble solgt. Alle maskiner var nå av fabrikat Heildeberg levert av Olaf Gulowsen A/S. Omsetningen steg raskt og utviklingen i bransjen var voldsom.

1976-1985 Stanseveien 9

 • Vi fortsetter vår positive utvikling i perioden og får bekreftet at flytting til egne lokaler i Stanseveien 9 med ny teknologi var helt riktig.
 • I 1981 Installerer vi som første bedrift i Norge en 4 farger offsetmaskin i format 70*100 cm med elektronisk styrepult for optimal fargestyring
 • Omsetning: ca 18 millioner

1985-1995 Stanseveien 9

 • Den digitale utviklingen er i en tidlig fase og vi begynner å se nærmere på Macintosh og dens muligheter. I tillegg er det noen som nevner «internettet» som en kommende revolusjon. Vi fortsetter utviklingen av bedriften og installerer nok en ny 4 farge offsetmaskin med elektronisk styrepult for optimal fargestyring. Denne maskinen kunne stilles om til å trykke 2 farger på hver side av arket samtidig.
 • Omsetning: 50,1 millioner (1995)

1995-2005 Stanseveien 9

 • Macintosh og «internettet» revolusjonerte sats og ombrekking i tillegg til måten å kommunisere på. Bedriften er nå i stor forandring særlig på repro og satsavdelingen. I 1997 installeres vårt første computer to plate anlegg. Dette gjør at vi som andre bedrift i Norge kan produsere trykkplater rett fra Macintosh til trykkplate. Volumet i bedriften øker voldsomt og I år 2000 installeres vårt andre computer to plate anlegg.
 • Omsetning: 83 millioner (2005)

2005-2010 Stanseveien 9

 • I 2005 installerer vi vår første 8 farger offsetmaskin i 70*100 format med elektronisk styrepult for optimal fargestyring.
 • I 2008 rammes verden av «finanskrise». Vi installerer allikevel vår andre 8 farger offsetmaskin i 70*100 format med elektronisk styrepult for optimal fargestyring.
 • I 2010 gjøres det oppgraderinger på ferdiggjøringsavdelingen med bla. Installasjon av en helt ny samlestifter
 • Omsetning: 83,5 millioner (2010)

2010-2013 Stanseveien 9

 • Den digitale revolusjonen fortsetter og i 2012 kjøper vi Flexi Trykk AS og trår inn i digitaltrykk markedet.
 • Offset trykkeriet består nå av 3 stk 8-fargere fra Heidelberg som til sammen leverer 41 000 ark per time.
 • 47 ansatte
 • Omsetning: 84,4 millioner (2013)

2014-2017 Stanseveien 9

 • I 2014 investerer vi i vår tredje 8-farger offsetmaskin fra Heidelberg i 70×100 format.
 • Utviklingen av digitaltrykkeriet fortsetter, og i 2015 investerer vi i tre nye produksjons linjer fra Ricoh. Disse har helautomatiske stifteløsninger og mye ferdiggjøringsutstyr inkludert eget limfres anlegg.
 • I 2017 trer Dag Jacobsen av som daglig leder etter 51 år i bedriften, og Kjetil Sjøeng tar over lederansvaret.
 • Verden digitaliseres stadig, og i 2017 tar Merkur over aksjene i designbyrået, Gjerholm Design AS.
 • 47 ansatte
 • Omsetning: 93,8 millioner (2016)

2018-… Stanseveien 9

 • Det er tøffe tider i Grafisk bransje og store konsolideringer pågår.
 • Merkur tar over aksjene i Grøset Trykk AS i 2018, og det besluttes å samlokalisere produksjonen i Merkur sine lokaler.
 • Volumene øker stadig, og i 2018 investerer vi i vår fjerde 8-farger offsetmaskin i 70×100 format fra Heidelberg. Maskinene er nå helautomatiske og gjør komplette jobbskifter på 3 minutter.
 • CTP avdelingen fornyes i 2018, og leverer nå 140 plater per time direkte fra pall. Platene er nå ferdig bukket og klare til bruk i trykkmaskinen.
 • Merkur har nå to datterselskaper i Grøset Trykk og Gjerholm Design.
 • Gjerholm Design videreutvikles til å bli et fullservice byrå med tradisjonelle og digitale byrå tjenester.
 • Erik Harg fra fjerde generasjon ansettes.
 • 47 ansatte
 • Omsetning: 97 millioner (2018)