Miljøfyrtårn

Merkur Grafisk er et miljøfyrtårn! Vi har et dedikert og engasjert forhold til miljø og bærekraft, og nå har våre grønne grep båret frukter. Dette er stort for oss, og vi er svært stolte av Miljøfyrtårn- sertifikatet vi har fått fra Stiftelsen Miljøfyrtårn. Sertifikatet viser at våre strenge kriterier innen arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt.

Miljømerket Svanen

Merkur Grafisk var blant de første svanemerkede grafiske bedriftene i Norge. Vi jobber kontinuerlig med miljøprosessene i bedriften, for hele tiden å ligge i forkant av miljøkravene som stilles til enhver tid.

FSC® sertifisert

FSC® sertifiseringen sikrer at skogprodukter som tømmer, trevirke og papir har blitt produsert i samsvar med strenge miljømessige, sosiale og økonomiske standarder. Sertifiseringen omfatter hele verdikjeden, fra skogbruk til foredling og distribusjon av produkter.

Når et produkt er FSC® sertifisert, kan den bære den karakteristiske FSC® logoen. Dette gir forbrukerne muligheten til å velge produkter som støtter bevaring av skoger og ansvarlig skogbruk. FSC® sertifiseringen er anerkjent internasjonalt og brukes av mange selskaper og organisasjoner for å fremme bærekraftige praksiser innen skogbruk og treforedling.

Carbon Balanced Print

I 2023 deler vi vår CO2 kompensering til to forskjellige aktører, hvorav trefadder planter ny skog i Norge, mens Carbon Balanced Print forsøker å ta vare på regnskogen.

ClimateCalc

ClimateCalc har til formål å fremskaffe nøyaktig informasjon om det individuelle grafiske produktets klimabelastning sett i et livssyklusperspektiv. Kun på bakgrunn av slik informasjon kan trykksakskjøperen og den grafiske virksomhet foreta en prioritert innsats med tanke på å minimere klimabelastningen før en eventuell nøytralisering eller kompensasjon. Merkur Grafisk AS er sertifisert med sertifikatnummer CC-000051/NO.

Trefadder

Merkur Grafisk er stolte over å være trefaddere! Som Trefadder blir bedriften karbonnøytral gjennom treplanting, og fadderskapet bidrar til finansiering av klimaskoger i Norge. Visste du at ved å plante 5 trær i året blir du karbonnøytral? Trefadder-konseptet er helt i tråd med våre grønne visjoner, og vi gleder oss til å bidra til en litt grønnere verden.
Logo - Trefadder

Trykt i Norge

Vi er stolte av å merke våre produkter med «Trykt i Norge». Trykt i Norge-merket signaliserer at trykksaken er kortreist og produsert av en norsk grafisk bedrift som er medlem i Grafisk bransjeforening, Norsk industri og NHO.

Fortum

Med Grønt Valg fra Fortum garanterer vi at det blir produsert like mye strøm fra fornybare energikilder som virksomheten bruker (opprinnelsesgaranti).

Merkur Grafisks partnerskap med Two Sides Nordics

Som en av de første bedriftene i Norge er vi nå en del av et miljøsamarbeid med Two Sides Nordics. Som medlem av Two Sides jobber vi sammen for at print skal beholde sin posisjon som en av de mest kraftfulle, miljøvennlige og pålitelige kommunikasjonskanalene for kommende generasjoner. 

Logo Two Sides

Grønt Punkt

Merkur Grafisk er medlem i returordningen for brukt emballasje. For oss er det helt naturlig å sortere vårt avfall og innlevere det til godkjent destruksjon. Medlemsbedriftene i Grønt Punkt Norge sørger for å redusere Norges CO2 utslipp med 350.000 tonn hvert år.

Kvalitetskontroll

Merkur Grafisk var allerede i 2010 den første store grafiske bedrift i Norden som ble PSO-sertifisert, som bevis på vår kunnskap om grafisk prosessering, kvalitetsstyring og fargekontroll. Vi har siden den gang jobbet med å bevare og videreutvikle våre interne prosesser og rutiner for å sikre deg som kunde produkter av topp kvalitet hver eneste gang vi produserer noe for deg.