Oslo Elveforum

Turguiden til Oslo Elveforum er laget som et bidrag til Oslo europeisk miljøhovedstad 2019, og med den i hånden kan du finne byens bekker og elver med trikk, t-bane, buss og tog – bilen kan du la stå. Miljø står høyt i fokus hos Oslo Elveforum, og siden de er samarbeidspartnere med Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 var det naturlig for dem å velge Merkur Grafisk til produksjon av turguiden.

– Det var viktig for oss å velge et trykkeri med svanemerket papir, sier Johnsen.

Kartgrunnlaget er laget av Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune med stiplede stier lagt inn av Oslo Elveforum. Selve guiden er designet, produsert og trykket av Merkur Grafisk i samarbeid med Gjerholm design.