Utsmykking i HL-Senteret

Når Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter skulle utsmykke sin nye utstilling for skoleelever fikk vi i oppgave å levere fra A til Å. I alt skal 15-20 skoleklasser fra forskjellige skoler lage sin egen utstilling om temaet «Fra «urinnvåner» til urfolk: hva har formet samisk-norsk historie fra 1905 til i dag?»
Merkur har levert blant annet floor graphics, bannere, skummet PVC med mer.

PRODUKTER:

Banner, Plakater, Floor graphics