TV 2

TV 2 med ny logo og visuell modernisering

Det er snart gått 30 år siden TV 2 ble lansert og nå har konsernet skiftet ut gammel logo og profil med ett helt nytt og moderne utsende.
Merkur Grafisk er ene-leverandør bak alt av skilt, bildekor, trykksaker, profil utstyr og klær og har levert TV 2´s nye markedsportal for online bestilling.

Vi gratulerer TV 2 med ny flott og moderne profil og takker for tilliten og godt samarbeid.